فاصله تا حرم مطهر

فاصله هتل نیما تا حرم مطهر

چاپ
  • فاصله تا حرم : 550 متر
  • فاصله زمانی با وسیله نقلیه: 2 دقیقه
  • فاصله زمانی پیاده: 5 دقیقه